Financieringen

De Haarlemse is een landelijk opererende bemiddelaar in financieringen en gespecialiseerd in financieringen met roerende goederen als onderpand, bijvoorbeeld een auto, motor of caravan. U kunt bij De Haarlemse terecht voor het financieren van bijvoorbeeld een nieuwe auto maar ook voor een auto die u reeds in bezit heeft. Uniek bij De Haarlemse is de combinatie met het belenen/verpanden van uw roerende goederen. Op de pagina Belenen en verpanden vindt u meer informatie.

Acceptatiecriteria Om voor een financiering bij De Haarlemse in aanmerking te komen dient u in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.

  • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 68 jaar;
  • u heeft een tijdelijk of vast dienstverband;
  • u beschikt over een geldig legitimatiebewijs;
  • u beschikt over vaste woon- en verblijfplaats;
  • u heeft geen negatieve BKR codering(en).

De Haarlemse kan vanwege de criteria van de geldverstrekkers en intern beleid uitsluitend leningen vanaf €5.000,00 in behandeling nemen. Een lager leenbedrag is helaas niet mogelijk.

Rentetarieven
De Haarlemse biedt een rentepercentage van 4,5%.

Tijdelijk dienstverband?
Wanneer u via uw werkgever of het uitzendbureau beschikt over een dienstverband voor bepaalde tijd, zullen de banken vaak een door de werkgever ingevulde werkgeversverklaring met intentieverklaring verlangen. Uw werkgever geeft hiermee aan dat u, bij ongewijzigd functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, na uw contract voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt.

Geen intentieverklaring?
Mocht uw werkgever geen werkgeversverklaring met intentie willen verstrekken dan is het eveneens mogelijk om via De Haarlemse een financiering aan te vragen. Hiervoor dient u wel aan te kunnen tonen dat u de afgelopen zes maanden inkomen uit loondienst heeft genoten. De geldverstrekkers die hiermee akkoord gaan zullen u vragen dit aan te tonen door middel van het overleggen van de salarisstroken over de afgelopen zes maanden.

Zelfstandig ondernemer
Voor zelfstandig ondernemers en directeur grootaandeelhouders met een aantoonbaar ondernemersverleden van drie jaar, heeft De Haarlemse zeer aantrekkelijke mogelijkheden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u als zelfstandig ondernemer uw jaarrekening en balans te overleggen over de afgelopen twee jaar. Voor meer informatie over het financieren van roerende goederen, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.