Privacy

U kunt ons privacy document hier downloaden in PDF formaat.

Algemeen
Bij bezoek aan deze website kan De Haarlemse B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt De Haarlemse B.V. de beschikking over uw persoonsgegevens. De Haarlemse B.V. is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens, waarbij het feitelijke beheer van uw gegevens geschiedt door De Haarlemse B.V.. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die zakelijk zijn verbonden aan De Haarlemse B.V.. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert De Haarlemse B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door De Haarlemse B.V. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verwerken van gegevens
De Haarlemse B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;
• het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van De Haarlemse B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
• het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en
• het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van De Haarlemse B.V..

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name het onderdeel Internet Bankieren.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop De Haarlemse B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@dehaarlemse.nl) of schrijven met De Haarlemse B.V. (Leidsevaart 594, 2014 HT Haarlem). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@dehaarlemse.nl).

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar De Haarlemse B.V., Leidsevaart 594, 2014 HT Haarlem.

Wijzigingen Privacy Statement
De Haarlemse B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.